Byty na střeše obchodního centra

Nástavba 15 apartmánových domků z tenkostěnných ocelových konstrukcí v Luhačovicích

Ing. Petr Hynšt, petr.hynst@lindab.com

ANOTACE

Představení projektu a ukázky z realizace apartmánových domků na střeše nákupního centra v Luhačovicích, provedených z nosných tenkostěnných ocelových profilů LindabConstruline. Představení konstrukce, skladeb, detaily. Stručný popis postupu realizace.

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

Elegantní způsob využití ploché střechy nákupního centra Alfa Market jako stavebního pozemku, se podařilo najít na okraji městské památkové zóny lázeňského města Luhačovice investorovi projektu, společnosti Aperta Group a.s.. Ta se zde rozhodla vybudovat 17 apartmánových domků usazených do zeleně a upravených zatravněných ploch. Mezonetové apartmány jsou dílem architektonického studia DUM-DUM architektů Bořka Knytla a Josefa Omelky.

Apartmány mají půdorys tvaru L, který je v části dvoupodlažní s pultovou střechou, v části jednopodlažní s plochou, zelenou střechou. Součástí každého apartmánu je venkovní dřevěná terasa s markýzou. Užitná plocha každého apartmánu je 72,5 m2 s terasou 12,5 m2. V přízemí se přes zasklenou stěnu vstupuje do obytného prostoru s obývacím pokojem, jídelnou a kuchyňským koutem. Součástí přízemí, z něhož lze velkým posuvným oknem vstoupit na terasu s markýzou, je také toaleta a technické zázemí. Z obytného prostoru vede vřetenové schodiště do patra s ložnicí a koupelnou. Celoprosklená stěna ložnice skýtá hezký výhled na zelenou střechu přízemí. Pohodlný přístup k apartmánům usnadňuje kromě venkovního schodiště výtah umístěný v podélné ose nákupní pasáže obchodního centra, v jehož suterénu je parkování pro rezidenty i sklepní kóje pro jednotlivé apartmány.

POPIS KONSTRUKCE, SKLADEB

Důraz kladený na nízkou hmotnost objektů a rychlost realizace vedl k návrhu stavby v systému LindabConstruline, kombinující tenkostěnný ocelový skelet se zateplením minerální vlnou a opláštěním sádrovláknitými deskami Fermacell. Skelet byl navržen přímo technickým oddělením společnosti Lindab ve spolupráci se statickou kanceláří Sta-Con. 3D model skeletu byl vytvořen v nástavbě LindabADTTools programu Autodesk Architecture s automatickým generováním montážních výkresů a následně byl analyzován v systému RFEM Ing. Software Dlubal. Nosná konstrukce obvodových stěn je provedena z profilů se štěrbinami Lindab RY/SKY šířky 150 mm, tloušťky 1,0, resp. 1,5 mm. Vnitřní nosné stěny jsou z plnostěnných C profilů 120 mm, tloušťky 1,5 mm. Profily mají výchozí rozteč 625 mm, protože se na ně přímo montuje opláštění sádrovláknitými deskami Fermacell. Spoje jsou provedeny samořeznými šrouby SFS SL4 s nízkou hlavou. Nosná konstrukce střechy a stropů je provedena z profilů Lindab C 200, resp. C250 v části zelené střechy, se základní roztečí 600 mm.  Roznášecí vrstva podlahy a ploché střechy je provedena z trapézového plechu, u pultové střechy je konstrukce doplněna izolací a laťováním.

Použité skladby byly ovlivněny zejména požadavkem na požární odolnost nosných konstrukcí REI 45, kterou mají společnosti Lindab a Fermacell experimentálně odzkoušeny – jak pro nosné stěny pod zatížením, tak pro nosné konstrukce stropů a střech. Tenkostěnná ocelová konstrukce skeletu je vždy vyplněna na celou tloušťku tepelnou izolací minerální vlnou s objemovou hmotností min. 45 kg/m2 (s výjimkou stropu mezi podlažími, kde je pouze 100 mm vlny), doplněná sádrovláknitými deskami Fermacell příslušné tloušťky a počtu a dodatečným vnějším zateplením. U obvodových stěn jsou použity desky 15 mm na vnější straně, doplněné zateplením 100 mm kontaktního fasádního systému, na vnitřní straně pak parozábrana a dvojice desek 12,5 mm. Součinitel prostupu této skladby je 0,16 W/m2K při celkové tloušťce 290 mm. Vnitřní nosné stěny mají opláštění deskami 2x12,5 mm z obou stran a mají tak celkovou tloušťku 170 mm. Strop obsahuje podhled s dvojitým opláštěním deskami Fermacell 12,5 mm, stropnice jsou navíc chráněny páskem izolace tl. 25 mm.

Plochá střecha má obdobnou konstrukci jako strop, na nosném trapézovém plechu je ale provedeno zateplení pěnovým polystyrenem a následují hydroizolační vrstvy a vlastní skladba zelené střechy. Pultová střecha má nad stropnicemi vyplněnými minerální vlnou provedeno vnější zateplení deskami extrudovaného polystyrenu, pojistnou hydroizolační fólii, kontralatě a bednění pro střešní krytinu LindabClick.

VLASTNÍ REALIZACE

Výstavba byla zahájena na podzim roku 2011 úpravou stávající střešní konstrukce s provedení nových hydroizolací a přípravou základových konstrukcí domků. Montáž první šestice domků byla odstartována v létě 2012, druhých šesti pak na konci léta 2013 s předpokladem kolaudace v prosinci 2013. Realizace 3. etapy, zbývajících pěti domků by měla být provedena v letošním, nebo začátkem příštího roku.

Ocelový skelet byl sestaven na místě realizace z dodaných, na míru vyrobených prvků. Montáž prováděla trojice montážníků, vždy 10 dní jeden domek. Z jednotlivých profilů – tvaru C jako stojek a tvaru U jako vodících profilů, sestavili vlastní moduly stěn. Ty následně umístili na izolovanou základovou konstrukci z betonových tvárnic a ukotvili chemickými a mechanickými kotvami podle kotevního plánu. Následovala montáž stropní konstrukce s trapézovým plechem a obdobným způsobem stěn a střechy patra. Montáž skeletu se obešla díky lehkým profilům bez pomoci jeřábu a jiné zvedací techniky. Vždy po předání jednoho skeletu nastoupily montážní skupiny stavby, provádějící vnější opláštění deskami Fermacell, skladbu střechy, osazení výplní otvorů a vnější zateplení pro kompletní uzavření objektu. Následovaly interiérové práce – umístění tepelné izolace mezi profily, provedení rozvodů a instalací, parozábrany a montáž vnitřního opláštění stěn a podhledů. Objekt byl finalizován provedením podlah, obkladů a montovaného schodiště. Šest domků jedné etapy tak bylo realizováno v období 5-ti měsíců.

ZÁVĚR

Realizace apartmánových domků na střeše nákupního centra v Luhačovicích ukazuje možnost, jak neobvyklým a lákavým způsobem využít řadu plochých střech železobetonových objektů v centrech českých a moravských měst jako atraktivních pozemků. Stavba na těchto „střešních pozemcích“ je často umožněna pouze díky lehkému stavebnímu systému, umožňujícímu výstavbu suchou cestou. Jako úspěšné se tu ukazuje využití lehkého montovaného ocelového skeletu z tenkostěnných šroubovaných prvků, který navíc v kombinaci se sádrovláknitými deskami a minerální izolací dovoluje klasifikovat konstrukce jako nehořlavé.

 

Podklady, obrázky a fotografie byly převzaty z archivu společnosti Lindab, architektonického studia DUM-DUM a investora - společnosti APERTA Group.

Použitý materiál: konstrukční systém Lindab Construline, zastřešení Lindab SRP Click, odvodnění Lindab Rainline
Místo realizace: Luhačovice 
Rok realizace: 2012 a 2013 (dvě etapy)

 

 


solar

Konfigurátor střech

Díky našemu konfigurátoru získáte jasnou představu o ceně vaší nové střechy.

solar

Mobilní aplikace

Katalog produktů, video návody, referenční mapu i kontakty na obchodní zástupce najdete pohromadě v přehledné mobilní aplikaci.

solar

Referenční mapa

V ČR působíme od roku 1993 a máme za sebou řadu realizací. Naše práce si můžete prohlédnout v referenční mapě.

solar

Záruční podmínky

Lindab je značka vysoce kvalitních výrobků, ale i nadstandardních záruk. V případě reklamace vše spolehlivě a rychle vyřešíme. Prohlédněte si naše záruční podmínky.

solar

Katalog ke stažení

Kompletní katalogy našich produktů s ceníkem, návody, certifikáty a prohlášení o výrobcích máte k dispozici ke stažení ve formátu PDF.