Často kladené dotazy

Jakou záruku poskytuje Lindab?
"<p>Lindab je v&yacute;robce, kter&yacute; V&aacute;m garantuje nej&scaron;ir&scaron;&iacute; rozsah plněn&iacute; z&aacute;ruk. Pokud si vyberete z na&scaron;&iacute; &scaron;irok&eacute; nab&iacute;dky plechov&yacute;ch střech a př&iacute;slu&scaron;enstv&iacute; a zakoup&iacute;te n&aacute;&scaron; v&yacute;robek, nemus&iacute;te se ob&aacute;vat složit&eacute;ho ře&scaron;en&iacute; reklamac&iacute; v budoucnu. K vadě na na&scaron;em v&yacute;robku a tud&iacute;ž potřebě ře&scaron;it reklamaci pravděpodobně vůbec nedojde. A pokud ano, pak V&aacute;s v tom nenech&aacute;me! Projevenou vadu odstran&iacute;me na sv&eacute; n&aacute;klady buď v&yacute;měnou, včetně demont&aacute;že původn&iacute;ho a mont&aacute;že nov&eacute;ho materi&aacute;lu, nebo proveden&iacute;m lok&aacute;ln&iacute;ho či celoplo&scaron;n&eacute;ho n&aacute;těru, dod&aacute;n&iacute;m barvy na proveden&iacute; opravy nebo kompenzac&iacute; prodejn&iacute; ceny vadn&eacute;ho komponentu. D&eacute;lka z&aacute;ruk</p>"

Proč bych si měl vybrat zrovna plechovou krytinu?
"Především pro její nízkou hmotnost, díky které ušetříte na dimenzi krovu. Dále pro to, že plechovou krytinu můžete použít ne střechy s velmi nízkým sklonem. Plechové krytiny jsou nenasákavé, mrazuvzdorné a velmi odolné povětrnostním vlivům. V neposlední řadě se snadno a rychle montují."

Kde se krytiny a ostatní komponenty vyrábí a z čeho?
"<p>Materi&aacute;l na krytiny Lindab poch&aacute;z&iacute; přev&aacute;žně ze &Scaron;v&eacute;dska. Jedn&aacute; se o ocelov&yacute; plech konstrukčn&iacute; jakosti S250GD. V&yacute;roba samotn&yacute;ch krytin z tohoto materi&aacute;lu, tedy profilov&aacute;n&iacute; do zvolen&eacute;ho tvaru prob&iacute;h&aacute; ve v&yacute;robn&iacute;m z&aacute;vodě Lindab v Hustopeč&iacute;ch u Brna. Legend&aacute;rn&iacute; okapov&yacute; syst&eacute;m Lindab se vyr&aacute;b&iacute; ve &Scaron;v&eacute;dsku a v Maďarsku.</p>"

Jak a kdy se nanáší povrchové úpravy a z čeho se skládají?
"Krytiny Lindab se vyrábí z již předlakovaných svitků, které jsou oboustranně pozinkovány 275g/m². Vrchní vrstva je pak opatřena ochrannou barevnou vrstvou dle požadavku na druh povrchové úpravy, spodní strana se základním ochranným povrchem. Okapové prvky se vyrábí také z materiálu oboustranně pozinkovaného 275g/m² a oboustranně lakovaného a opatřeného povrchem nejvyšší kvality - Elite."

Jakou barvu střešní krytiny bych si měl/a zvolit?
"Pokud nestanovuje, neomezuje Regulační plán obce nebo se na budovu nevztahuje žádný způsob ochrany, je výběr barvy na svém vlastním uvážení. Široký barevný sortiment umožňuje sladit střechu s okapy, okenními rámy, fasádou a dalšími stavebními prvky, nebo s okolní zástavbou. U profilovaných krytin imitace tašek jsou nejoblíbenější barvy hnědá a cihlově červená, u falcovaných krytin nyní udávají tón odstíny šedé - moderní břidlicově šedá – antracit a tmavě šedá."

Kdy je nejvhodnější začít s realizací pokládky nové střechy?
"Montáž střechy díky své jednoduchosti a rychlosti může probíhat, kdykoli během roku. Materiál Lindab Seamline na falcované krytiny je možné zpracovávat do -15st, máte-li mrazuodolného montážníka."

Jaký je minimální sklon střechy, na který lze ještě ocelové krytiny pokládat?
"<p>Minim&aacute;ln&iacute; sklon z&aacute;vis&iacute; na typu krytiny. U falcovan&eacute; krytiny, v př&iacute;padě jednoduch&eacute; střechy bez prostupů, lze j&iacute;t až na minim&aacute;ln&iacute; sklon 5&deg;. U profilovan&eacute; krytiny ve tvaru skl&aacute;dan&yacute;ch ta&scaron;ek je doporučovan&yacute; minim&aacute;ln&iacute; sklon 14&deg;.</p>"

Jsou plechové krytiny hlučné?
"U většiny obytných podkroví je hlučnost krytiny řešena skladbou střechy a správnou izolací. V případě obytného podkroví je tedy střecha odhlučněna a obávané bubnování dešťových kapek uslyšíte spíše z okenních parapetů, než ze střechy."

Jaká je hmotnost plechové střešní krytiny?
"Hmotnost krytiny je cca 5kg na m² při tl. 0,5mm, což představuje zhruba desetinu váhy skládané krytiny. Díky tomu ušetříte na dimenzi krovu, často nemalé prostředky."

Kolik vrutů je potřeba na přichycení krytiny?
"<p>V na&scaron;ich mont&aacute;žn&iacute;ch n&aacute;vodech i při konzultac&iacute;ch doporučujeme na z&aacute;kladě bohat&yacute;ch zku&scaron;enost&iacute; a mnoha testů cca 7 ks vrutů na 1 m&sup2;.</p>"

Jaká je těsnost a trvanlivost vrutů a jak často je třeba měnit?
"<p>Souč&aacute;st&iacute; stře&scaron;n&iacute;ho př&iacute;slu&scaron;enstv&iacute; pro krytiny Lindab jsou velmi kvalitn&iacute; vruty, opatřen&eacute; stejně kvalitn&iacute; EPDM podložkou. Při spr&aacute;vn&eacute;m proveden&iacute; mont&aacute;že je vrut vzduchotěsn&yacute;, tud&iacute;ž nehroz&iacute; riziko zatečen&iacute;. Dobrou zpr&aacute;vou je, že se vruty za celou životnost střechy nevyměňuj&iacute; ani nedotahuj&iacute; &ndash; nen&iacute; k tomu ž&aacute;dn&yacute; důvod.</p>"

Je potřeba nějaké folie pod falcovku / Click?
"Pod falcovanou krytinu není potřeba pokládat folie, dokonce to není žádoucí, resp. je to zbytečné. Folie mezi podkladem a krytinou neplní žádnou užitnou funkci, spíše více škodí. Při použití klasické difuzní folie dochází k zadržování vzniklého kondenzátu mezi spodní stranou krytiny a folií, což krytině škodí, při použití folie s nakašírovanou strukturovanou rohoží zase dochází k nechtěným deformacím krytiny."

Jsou vhodné OSB desky jako podklad pod falcovku / Click?
"OSB desky vhodné nejsou. OSB desky jsou vyráběny jako voděodolné, což zabraňuje vsakování případného kondenzátu na spodní straně krytiny, který tudíž nemůže být odvětrán a jak krytina, tak podklad touto vlhkostí trpí. Nejvhodnějším materiálem pro bednění je dřevo, jakožto přírodní materiál. Dřevo případnou vlhkost nasákne a vzduch proudící odvětrávanou mezerou vespod bednění dřevo vysuší. Tento koloběh dřevu v žádném případě neškodí, pokud je skladba provedena správně a dřevo má možnost se vlhkosti zbavit."

Jste schopni dodat krytinu na míru i se šikmými řezy?
"Bohužel ne, pásy krytiny jsou dodávány pouze s kolmými řezy."

Provádíte také montáž?
"Lindab přímo montáž neprovádí, ale naši obchodní zástupci pro jednotlivé regiony mohou doporučit některé z našich ověřených a vyškolených montážních firem. Vyškolené firmy se navíc mohou prokázat certifikátem o absolvování školení, což je pro zákazníky určitým vodítkem, že svou střechu svěřují skutečným profesionálům."

Jaké nástroje jsou potřeba pro montáž krytiny, čím mohu krytinu zakrátit, jsou nějaká omezení?
"K montáži krytin Lindab potřebujete nůžky na plech, ruční nebo elektrické, utahovák, či aku vrtačku, plastovou paličku, odlamovací nůž, metr a ochranné pomůcky. Za omezení můžeme považovat zákaz řezání úhlovou bruskou. Při řezu se krytiny zahřívá a v místech řezu pak dochází k poškození povrchu krytiny. Navíc během řezání bruskou odlétají malé částečky materiálu, které se zataví do povrchu krytiny, časem korodují a zkracují tak životnost krytiny."

Půjčujete nářadí pro montáž střechy svépomocí (např. elektrické nůžky na plech, utahovák…)?
"Toto nářadí nepůjčujeme a doporučili bychom se obrátit na profesionály, kteří potřebné nářadí mají a krytinu namontují odborně. Rozhodně nedoporučujeme montáž krytin svépomocí bez potřebného nářadí a zkušeností. Naopak montáž okapových systémů je velmi snadná a může ji provádět s úspěchem každý zručný kutil."

Čím mohu dotěsnit spoje (např. při podélném napojení pásů), jsou nějaká omezení?
"Doporučujeme použít námi nabízený tmel Novaplast (tech. list k dispozici). Naopak nedoporučujeme používat tmely na bázi silikonu, které jsou agresivní vůči kovům, nedisponují potřebnou přilnavostí a trvalou plasticitou. Tmel Novaplast disponuje mimořádnou přilnavostí a to i na mokrý podklad, nevyvolává korozi, je povětrnostně i UV odolný a natíratelný mnoha typy nátěrových látek."

Jaké jsou lhůty pro dodání materiálu?
"Lhůty pro dodání se liší dle druhu a množství objednaného materiálu. Obvykle se jedná o 10-20 pracovních dnů."

Jak je to s dopravou?
"<p>Va&scaron;i střechu na m&iacute;ru V&aacute;m dovezeme až na stavbu a slož&iacute;me autem s hydraulickou rukou. Ceny dopravy V&aacute;m sděl&iacute; pracovn&iacute;ci oddělen&iacute; odbytu dle Va&scaron;&iacute; konkr&eacute;tn&iacute; zak&aacute;zky.</p>"