Politika kvality

10 zásad politiky kvality a životního prostředí.

  1. Dodržování platné legislativy
  2. Zaměření na zákazníka
  3. Kvalita
  4. Ochrana životního prostředí
  5. Za kvalitu odpovídá každý zaměstnanec
  6. Preventivní přístup
  7. Partnerství se spolehlivými dodavateli
  8. Efektivní využívání zdrojů
  9. Otevřená komunikace 
  10. Neustálé zvyšování efektivnosti systému managementu kvality a životního prostředí

Katalog ke stažení