Lindab průmyslové stavby

Malé typové haly garáže, dílny, malé sklady a prodejny

Malé typové montované haly s rámovou konstrukcí z pozinkovaných ocelových profilů a rychlým dodáním jsou ideálním řešením stavebního záměru drobného řemeslníka nebo vznikající firmy, kteří potřebují rychle a s nízkými náklady postavit dílnu, sklad, kanceláře nebo prodejnu a vzorkovnu svých výrobků. Rozsah zastavěné plochy mezi 18 až 1500 m2 dovoluje tento systém použít i pro výstavbu garáží nejrůznějších dopravních prostředků (včetně traktorů a malých letadel), skladů a stájí i dalších zemědělských budov.

 Charakteristické znaky:

 • široké oblasti použití (průmysl, zemědělství, služby)
 • lehká stavba: unikátní a efektivní, přesně v souladu s konkrétními potřebami
 • velký rozsah rozměrů (rozpon až 18 m, výška až 6 m, ideální užitná plocha do 1500 m2)
 • jednoduchý klasický vzhled s možností individuálního rozmístění a velikostí otvorů, volby typu, profilace a barevného řešení střešního a obvodového pláště
 • nízká hmotnost – ekonomická přeprava, rychlá montáž
 • ekonomická stavba – vynikající poměr mezi cenou a užitnou hodnotou


Velké atypické haly, haly pro průmysl, zemědělství, logistiku, sklady

Haly individuálních projektů o rozponech 10 až 40 m se sedlovým nebo pultovým tvarem střechy o sklonu 2° až 25° jsou navrhovány a dodávány na míru dle požadavků investora. Uplatňují se v průmyslu (výrobní a skladovací haly), v zemědělství (objekty pro ustájení dobytka a skladování zemědělských plodin a techniky) a jako stavby občanské vybavenosti (tělocvičny, jízdárny a malé sportovní haly).

 

Charakteristiké znaky:

 • nosné konstrukce z plnostěnných svařovaných rámů
 • jednoduchý vzhled, snadná výroba a nenáročná údržba
 • opláštění sendvičovými panely i klasické skládané pláště s vysokou požární odolností 
 • projektová dokumentace individuálně pro konkrétní zakázku, včetně statického výpočtu
 • záruka na nosnou konstrukci a opláštění v délce 60 měsíců, na povrchovou úpravu opláštění pak 15 až 30 let dle zvoleného povrchového systému

Opláštění ocelových a železobetonových skeletů, sendvičové panely a vysoké trapézové plechy

Systémové opláštění používané pro dodávky ocelových hal Lindab lze aplikovat i na jiné nosné skelety (nové i rekonstruované) – např. na železobetonové skelety nebo zděné a ocelové konstrukce. Systém se skládá z vlastního opláštění, sekundární konstrukce z tenkostěnných pozinkovaných profilů a veškerých lemovacích prvků. Standardně je doplňováno systémem odvodnění Lindab Rainline a individuálně pak systémem zabezpečení střech Lindab Safety.

Charakteristické znaky:

 • dodáváno s tepelnou izolací i nezateplené. Základem tepelně izolovaných objektů je opláštění sendvičovými panely, základem nezateplených objektů pak opláštění z trapézových plechů Lindab
 • povrchové úpravy opláštění Classic, Premium nebo Elite se zárukou na povrchovou úpravu 15 až 30 let 
 • fasádní kazety, používané zejména pro zatraktivnění vzhledu administrativních částí hal a prodejních objektů
 • střechy minimálních spádů jsou založeny na použití bez vaznicových systémů s vysokým trapézovým plechem s tuhou minerální nebo PIR izolací a PVC fólií

 

Rekonstrukce fasád železobetonových, zděných a ocelových staveb, fasádní kazety

Zajímavé a estetické, neotřelé a flexibilní řešení pro rekonstrukce fasád starých objektů. Ideální například pro rekonstrukce starších provětrávaných fasád, např. fasád z boletických panelů. Moderní provětrávané fasády na roštech Lindab dovolují začlenit staré budovy do nového prostředí a povýšit jejich vlastnosti na současnou požadovanou úroveň.

Charakteristické znaky:

 • možnost použít řadu obkladových materiálů na bázi oceli, hliníku, dřeva, různých cementových a plastových desek, kamene apod.
 • možnost zaizolování nové fasády
 • rychlost rekonstrukce fasády s minimálním rušením okolního prostředí

 

Rekonstrukce plochých střech na šikmé

Spojením lehké ocelové konstrukce a trapézových plechů vznikne jednoduchá samonosná nástavba šikmé střechy. Díky své lehké konstrukci lze systém aplikovat na staré i nové budovy s podélným nebo příčným nosným systémem, panelové, zděné i ocelové a také na dřevostavby.

 

Přínosy rekonstrukce ploché střechy na šikmou:

 • trvalé odstranění problémů ploché střechy
 • možnost jednoduché dodatečné izolace střešního pláště volně kladenou izolací v půdním prostoru
 • změna vzhledu a charakteru budovy – dává fádnímu vzhledu objektu nový rozměr a nový tvar
 • minimální přitížení stávající střechy cca 15 kg/m2
 • suchá a jednoduchá montáž z kvalitních ocelových materiálů s dlouhou životností

Reference