Když se dílo podaří

V období 2017 až 2018 se realizovala střecha základní a mateřské školy v  Libicích nad Doubravou, kde ke zdárnému průběhu realizace aktivně přispívali také pracovníci Lindabu. Akci zastřešoval generální dodavatel PKS a montážní firma byla z Ostravy. Jednalo se o rozsáhlou rekonstrukci celé budovy, což v praxi znamenalo, že zůstalo jen obvodové zdivo. Přibyla přístavba jídelny a kuchyně a podkrovní učebny.

Hlavní budova pochází z 19. století a vzhled i složitost fasády, která se v rámci rekonstrukce zateplovala tomu odpovídá. Jako střešní krytina byla zvolena profilovaná krytina Lindab Ideal v cihlově červené barvě  a povrchové úpravě Classic. Část střechy na dostavbě v zadním traktu budovy je z falcovaného plechu. Starosta obce, která je investorem, byl velmi důsledný a denně kontroloval stavebníky. Velmi často byli na stavbě přítomni také obchodní manažeři s produktovým manažerem Lindab. Vše bylo třeba zkontrolovat a zapsat. Bez této důsledné kontroly a záznamů nebylo možné pokračovat. Zástupci dodavatelské firmy se písemně vyjadřovali k provedeným pracím a schvalovali možnost navazujících prací, například postupy odstraňování děr ve fólii, laťování, podlepení kontralatí, detaily v úžlabí a nároží a utěsnění, kotvení sněhových zachytávačů, umístění okapnic atd.

Klempířská firma tyto prostoje zpočátku velmi špatně nesla. Nálada na stavbě byla občas velmi vypjatá. Výměny názorů mezi stavbyvedoucím, který viděl hroutící se harmonogram prací a starostou, který trval na špičkové kvalitě odvedeného díla byly časté.  Oprava se nakonec zvládla v termínu a ve velmi vysoké kvalitě, ke spokojenosti všech stran. Začátkem září došlo k slavnostnímu otevření a věříme, že se v nově zrekonstruovaných prostorách dětem dobře učí.

Později obchodnímu zástupci Lindab jeden z místních obyvatel řekl, že je asi jedna z nejlépe provedených a kontrolovaných veřejných zakázek, co zná. Prověřila nejen dodávané výrobky, ale profesionalitu všech stran, ať už montážní firmy, tak technického servisu Lindab. Současně je krásným příkladem toho, jak se vyplatí dělat věci svědomitě a neustoupit z nároků na kvalitu materiálu i provedených prací.

Škola září svěžími barvami a velmi dobře zapadá do tradičního vzhledu obce.