Akustika plechových střešních krytin: bez obav!

 

Správně zvolená a pečlivě provedená střešní skladba = dokonalá akustická neprůzvučnost.

Otázka akustiky plechových střešních krytin je v přípravné fázi projektu velmi častým tématem konzultací a diskusí. „Hlučnost je nejčastějším mýtem, s nímž jsou plechové střechy spojovány. Nutno říci, že neprávem. Na vysvětlenou: hluk u plechu jako materiálu je způsoben jeho vibracemi. Možnost vzniku vibrací (a tím i hluku) je zase způsobena okolními vlivy – zejména větrem (sáním či podfukováním), deštěm nebo kroupami. Správně zvolená profilace krytiny ve spojení s dobře zvolenou střešní skladbou však zajistí dokonalou akustickou neprůzvučnost. Každý druh plechové krytiny – od profilovaných po falcované – má totiž své specifické vlastnosti a svůj unikátní způsob montáže, který řeší její odolnost mimo jiné i vůči působení větru,“ komentuje Petr Kulhavý.

Je potřeba si uvědomit, že střecha není jen samotná krytina, ale celé souvrství střešního pláště. Jednotlivé materiály musí společně tvořit funkční celek, každý prvek musí mít své místo a zajišťovat svou funkci. V případě otázky akustiky střešního pláště je na místě prověřit vlastnosti použitých materiálů. Jinak se bude chovat souvrství s mezikrokevním zateplením minerální vatou a jinak zase nadkrokevní zateplení pomocí PIR desek. Jinak se bude v souvrství chovat profilovaná krytina, která je v ploše touto profilací zpevněna (např. tašková krytina nebo trapéz), jinak zase neprofilovaná (např. SRP Click, falcovaná krytina). V neposlední řadě se bude jinak chovat krytina na latích a jinak zase krytina na celoplošném záklopu. Proto je potřeba vzít všechny tyto faktory a jednotlivé vlastnosti v potaz a dle toho skladbu správně navrhnout, případně i využít systémových řešení a doporučení výrobce krytiny.

 

Když se návrh projektu ještě spojí s precizní montáží, není žádný důvod, aby plech rezonoval a obtěžoval tak svým hlukem. „Když je profilovaná střešní krytina správně ukotvena, jsou vibrace prakticky nulové. U klasických falcovaných krytin pak zamezí vibracím krom správného kotvení i samotná instalace na celoplošný záklop, zajišťující dostatečné podepření volných ploch krytiny. Tuhost celého střešního pláště pak zajišťuje celková technologie instalace – jde totiž o pevně svázaný monolit. Pro částečně profilované krytiny (SRP Click), je zase během montáže potřeba ohlídat i využití všech systémových prvků, které jsou potřeba pro jednotlivé možnosti aplikace dle použitého podkladu a celého souvrství pod krytinou,“ říká Petr Kulhavý.

 

Pohlídejte si precizní montáž

Preciznost při instalaci plechové střešní krytiny je klíčem k tomu, aby střecha plnila požadované parametry – akustickou neprůzvučnost nevyjímaje. Proto si vyberte prověřenou montážní firmu s dobrými referencemi. Chtějte vidět certifikát o proškolení na montáž plechových krytin – nejlépe přímo na montáž té, pro kterou jste se rozhodli. Díky tomu budete mít záruku, že jste nic nepodcenili a že krytina bude sedět opravdu dokonale. Je tak daleko pravděpodobnější, že uslyšíte bubnování dešťových kapek na střešních oknech nebo okenních parapetech, než na střeše.