Komplexní řešení pro široké spektrum stavebních požadavků

Lindab obytné stavby

 Lindab průmyslové stavby

Chci připravit nezávaznou nabídku

Máme rozsáhlé zkušenosti se zpracováním ocelových plechů. Základ podnikání společnosti Lindab tvoří vývoj, výroba a prodej hotových výrobků, máme rozsáhlé zkušenosti se zpracováním ocelových plechů, ale také s poskytováním komplexních řešení projektů pod názvem Lindab Stavby včetně dodání projektu a zajištění montáže. Svým partnerům nabízíme nejen kvalitní komponenty, ale i stavební systémy, které tyto komponenty využívají. Poskytujeme poradenství, navrhujeme koncepci a detaily, specifikujeme a naceníme potřebný materiál. Dále připravíme podrobnou montážní dokumentaci, poskytneme orientační i autorizované statické posouzení projektu, zaškolíme pracovníky pro samotnou montáž, k níž opět poskytneme poradenství a odborný dohled.


Lindab Stavby jsou EKONOMICKÉ, EKOLOGICKÉ a NÍZKOENERGETICKÉ 

  • stavebnicový systém (jedná se o výrobu na míru, která touto formou nejen šetří náklady, ale vzhledem k minimu odpadu je i velmi ekologická)
  • variabilita, široké možnosti využití: od průmyslových staveb až po obytné stavby zahrnující např. rodinné a bytové domy, komerční budovy, stavby občanské vybavenosti aj.
  • rychlost výstavby díky tomu, že se jedná o tzv. „suchý proces“ bez použití vody, která je běžná např. při zdění
  • ocel jako recyklovatelný materiál, který je ekologický a tím vstřícný k životnímu prostředí
  • úspory energií – nízkoenergetické a pasivní stavby (součinitel prostupu tepla stěnou 0,15 až 0,2 W/m2K je splněn ve standardu u každé stavby)
  • nízká hmotnost
  • servis jako standard, který Lindab v rámci produktu Lindab Stavby poskytuje
  • zázemí a renomé značky Lindab jako přední světové společnosti s více než 50letou tradicí, know‑how a vlastním vývojem