Kostel v pražském vápencovém lomu získal moderní přístavbu – s využitím systému Lindab Stavby

Společnost Lindab je světovým výrobcem a prodejcem stavebních a střešních systémů z tenkostěnné švédské oceli. S jejich systémem LINDAB STAVBY se setkáme u stovky nejrůznějších budov – jak u komerčních staveb, tak i rodinných domů. Kromě toho jej lze využít také u atypických staveb. Příkladem je přístavba evangelického kostela, který je specifický svou polohou v bývalém vápencovém lomu nedaleko Branické skály.

Kostel vznikl v období po 2. světové válce ze smrkového dřeva. Projekt k němu vytvořil architekt Pavel Bareš. Původně měl Sboru Českobratrské církve evangelické sloužit jako provizorní modlitebna. Takto jej využívali přibližně dvacet let. Padl také návrh nahradit jej kamenným chrámem, to se však nestalo. V roce 1990 byla vytvořena nová apsida z borového dřeva podle návrhu architekta Davida Vávry, který je zároveň autorem návrhu přístavby.

Kostel je subtilní, proto bylo třeba vybrat k realizaci stejně subtilní konstrukci nové přístavby – volba padla na konstrukci Lindab Construline z tenkostěnných profilů, a tedy i na systém LINDAB STAVBY.

Významné rozšíření prostoru

Výsledná přístavba je jednopodlažní v přibližném půdorysu 5 x 17,2 m a realizovala ji společnost Solvenda. Základem je nosná konstrukce Lindab Construline – tu doplňují ještě oplášťovací desky Farmacell a tepelná izolace minerální vatou (150 mm izolace je v konstrukci mezi profily a 40 mm ve vnitřní předstěně).

Cílem bylo, aby se vnitřní dřevěný skelet dal z vnější i vnitřní strany obložit dřevěnými palubkami a vznikla tak dokonalá imitace. Plášťové stěny jsou koncipovány pomocí modulového systému z pozinkovaných profilů RY 150 a SKY 150 mm se základní roztečí mezi profily 625 mm. Zavětrování stěn tvoří kombinace desek opláštění Farmacell s úhlopříčnými pásky z oceli. Takto složená obvodová stěna, včetně vlivu tepelných mostů, vykazuje tepelnou prostupnost U = 0,222 W/m2K. U základní skladby je požární odolnost REI/REW 30 – její hmotnost je zhruba 57 kg/m2.

Vnitřní zavětrovávací stěna plní dvě funkce: nosnou a stabilizační. Na rozdíl od obvodových stěn, je tato stěna sestavena z profilů C 120 a U4 120. Výplň tvoří minerální vlna a opláštění sádrovláknité desky Fermacell. Stropní krokve jsou z C 200 profilů. U severní stěny jsou fixovány L konzolkami do vodících profilů U a nad jižní stěnou jsou ukotveny L konzolami přímo do stěny – s přesahem 125 cm. Návrh celé střešní konstrukce je důmyslný, detailně propracovaný a vyniká požární odolností RE 30 a REI 20. Součinitel prostupu tepla je U = 0,18 W/m2 (i při zahrnutí vlivu tepelných mostů).

Falcovaná střecha i okapový systém

Díky tmavě šedé falcované střešní krytině Lindab Seamline má střecha stavby příjemný klasický ráz a perfektně ladí s původním kostelem. Krytina je opatřena povrchovou úpravou Elite, která jí zajišťuje vysokou barevnou stabilitu a odolnost vůči přírodním vlivům, UV záření, znečistění ovzduší i mechanickému poškození. Nechybí zde ani kvalitní okapový systém se žlaby o šířce 150 mm a svody u průměru 100 mm, Lindab Rainline. Na obojí poskytuje společnost Lindab záruku 30 let.

Nové centrum dění

Přístavba bude mít významný vliv na dění v místní evangelické komunitě. Podle Tomáše Bedrníka, kurátora Sboru Českobratrské církve evangelické v Praze-Braníku, se ihned stala centrem života – ostatně vznikla právě proto, že stávající budova přestala vyhovovat kapacitním potřebám místních. „Sami pro sebe ji nazýváme Even – hebrejsky kámen, v dovětku ´Kámen odvalen´. Nejživěji je v ní každý pátek odpoledne, kdy se v ní scházejí děti ve věku 5-14 let. Oblíbili si ji ale i dospělí, kteří sem často v neděli dopoledne po skončení bohoslužeb zajdou na malé občerstvení a kus řeči,“ uvedl.