hotlinePo - Pá 7:30 - 16:00 hod.

+420 724 862 814

Jsou plechové krytiny hlučné? Jak hluk vzniká a jak mu zamezit?

Základní fyzikální vlastností plechu je přirozené vlnění. Na plechovou střešní krytinu působí značné množství vnějších vlivů (vítr, déšť), které způsobují vibrace. A vibrace mohou způsobit hluk. Mohou, ale nemusí! Zvuk, který vzniká, pochází z možných vibrací volných ploch krytiny.

Tabule plechu se totiž chovají jinak, když jsou volně v prostoru a jinak, když jsou precizně připevněné k podkladu. Pokud je plechová tabule v prostoru volně, mohou na ni působit okolní vlivy, které způsobí její pohyb, a tudíž i vibrace a hluk. Zkuste si vzít plát plechu, držte jej volně ve vzduchu a třeba do něj udeřte. Plech se projeví dobře slyšitelným zvukem. A nyní jinak: plech položte na zem naplocho a bouchněte do něj znovu. Najednou se samotný plech nijak zvukově neprojeví. Položením na zem jste totiž možnému vzniku vibrací účinně zamezili. A podobně je to i u krytin.

Tři klíče k zamezení hluku plechové střechy

1. Důkladná příprava projektu

Klíč číslo 1 je projekt. Již v projektové fázi je nutné přihlédnout k vhodnosti navrhované krytiny vůči umístění stavby a možnému působení okolních vlivů, celkové skladbě, sklonu střešní konstrukce a doporučením výrobce krytiny ohledně skladby a samotné montáže. Důležité je například vzít v úvahu zvukově izolační vlastnosti jednotlivých materiálů ve střešním souvrství, zejména izolantu a dle těchto údajů zvolit vhodný podklad pod krytinu a patřičné systémové prvky ke krytině.

2. Správný výběr podkladu

Mezi plechovou střešní krytinou a samotným obytným prostorem domu je navíc celá řada materiálů, které pohlcují zvuky o širokém spektru frekvencí. A to je klíč číslo 2. Klasické falcované krytiny musí být instalovány pouze na celoplošný záklop (nejlépe prkenný) o tloušťce min. 24 mm. Krytina je k podkladu připevněna příponkami a následně zafalcována do těsného spoje. Při správné montáži leží krytina takřka celou plochou na podkladu. Díky tomu je výrazně zamezeno vzniku vibrací.

Střešní krytina se stojatou drážkou SRP Click, která byla inspirována klasickou falcovanou krytinou, má velkou výhodu ve své jednoduchosti. Jednoduše se zaklapnou lamely krytiny a práce je hotova. Lamely by se měly také montovat na celoplošný záklop jako u klasické falcované krytiny. Existuje zde však i varianta záklopu s mezerami mezi prkny s max. rozestupem prken 50 mm, případně hustší laťování klasickými latěmi 60 x 40 mm s maximálním rozestupem latí 200 mm.

V případě montáže na celoplošný prkenný záklop na sraz může být krytina instalována přímo na podklad, pouze s použitím systémové distanční pásky PD4, která se automaticky dodává ke krytině. V případě montáže na záklop s mezerami, případně na hustší laťování, je potřeba na spodní stranu krytiny nanést speciální vrstvu Sound Control. Díky této vrstvě se vibrace způsobené větrem a deštěm redukují opravdu účinně. Majitelé domů je tak neuslyší ani při mimořádně silném větru.

U profilovaných taškových krytin je to jednoduché. Musí být instalovány na latě 60 x 40 mm montované s odstupem, který je jasně definovaný odskokem dané krytiny, a jsou kotveny pravidelně v celé ploše střešní roviny. Navíc mají díky své profilaci zajištěnu tuhost po celé ploše. To vše jsou vlastnosti, které již samy o sobě zamezují vzniku vibrací. Akustické projevy těchto krytin jsou tedy při dodržení správné montáže a vhodné střešní skladby minimální.

3. Precizní montáž

Klíč číslo 3 spočívá v precizní montáži. Vybírejte proto nejen kvalitní plechovou střešní krytinu, ale i prověřenou montážní firmu. A chtějte od ní vidět certifikát o proškolení na montáž. Dbejte, aby byla příslušná krytina důkladně připevněna a položena na výrobcem doporučený podklad. Ten je navržený pro každý tip krytiny tak, aby zamezil rozvibrování plechu, který je k podkladu pevně přitažen vruty. Pak není žádný důvod, aby plech rezonoval a obtěžoval vás tak svým hlukem.

Až budete vybírat krytinu pro svou střechu a klást si otázku, zda bude hlučná a jak hluku zamezit, nezapomeňte na naše tři klíče! Řešte je v pořadí projekt – skladba – montáž. Mnohem pravděpodobnější pak bude, že uslyšíte bubnování dešťových kapek na parapetech svých oken než na střeše. Věřte mi, já to bubnování na parapety docela ráda poslouchám o víkendu na chalupě.