27.4.2020

Hranatý sběrný kotlík VATKR je obdobou kotlíku klasického, je však použitelný pro více funkcí. Jednak pro zvýšení kapacity odvodňovacího systému při silných deštích (umožňuje odvést vodu z více střešních ploch najednou, například zaústěním více svodů nebo kolen z jiné části střechy), dále může sloužit jako atikový kotlík k instalaci na svislé konstrukce a v neposlední řadě jako dilatační prvek žlabů (zapuštěním žlabů z bočních stran do kotlíku VATKR).

Hranatý sběrný kotlík VATKR poskytuje praktické řešení i pro nestandardní aplikace a rozšiřuje možnosti technických řešení okapového systému Lindab Rainline.

Vlastnosti a výhody sběrného kotlíku Lindab VATKR:

  • rozměr 250 x 150 x 150 mm
  • obdélníkové čelo se čtvercovými boky 
  • řešení pro nestandardní aplikace, kdy nelze napřímo napojit svod na žlab
  • vhodné pro napojení svodu o průměru 100 mm
  • dostupné ve všech barvách sortimentu Lindab Rainline.