hotlinePo - Pá 7:30 - 16:00 hod.

+420 724 862 814

28.11.2019

Novostavba objektu společnosti Dachdecker s.r.o. ve Vinařicích u Kladna.

V první etapě jde o vzorkovnu, kanceláře a administrativní zázemí. V další etapě bude probíhat přístavba a rekonstrukce sousedící stávající skladové haly a úprava venkovních ploch areálu.

Společnost Lindab byla oslovena, aby pro objekt zajistila návrh nosné konstrukce jako samonosné stavby z tenkostěnných ocelových profilů LindabConstruline, jako alternativu k původně navrženému skeletu rámové konstrukce z válcovaných profilů. Touto změnou se podařilo snížit nabídkovou cenu nosného skeletu téměř o 20%.

Objekt vzorkovny hmotově sestává ze dvou obdélníkových budov s pultovými střechami, vzájemně do sebe vstupujícími pod úhlem 9°. Hlavní část, tvořící vlastní showroom, je vyšší a je obrácená pultovou střechou se sklonem 10,5° k jihu. Druhá část, ve které jsou kanceláře a zázemí je nižší, delší a má střechu obrácenou k severu. Vstup do showroomu je chráněn markýzou šířky 4,5 m. Celková zastavěná plocha objektu je 340 m2, rozměr větší části 20,3 x 9,6 m, delší nižší pak 28,6 x 8,2 m. Objekt je jednopodlažní s výškou hřebene 5,5 m.

Nosná konstrukce tedy spočívá v použití samonosné konstrukce stěnového systému LindabConstruline, doplněného příhradovými vazníky z C profilů (C 100) nad hlavní částí a tenkostěnnými C profily (C 200) jako krokvemi nad nižší částí. Stěnový systém obsahuje jako hlavní nosné prvky profily Lindab HRY/HSKY šířky 150 mm se štěrbinami ve stojinách pro minimalizaci tepelných mostů v nosné konstrukci stěn. Vnitřní nosné stěny jsou smontovány z plnostěnných profilů Lindab C/U 120.  

Skladby stěn byly použity jako požárně odolné s požární odolností 30 minut dle podkladů systému Lindab Construline. Obsahují 150 mm minerální vlny v konstrukci, 100 mm v roštu provětrávané fasády a 50 mm vlny ve vnitřní instalační mezeře s celkovým součinitelem prostupu tepla stěnou 0,165 W/m2K. U střechy je v hlavní části provedeno zateplení pod spodní úrovní příhradových vazníků s provětrávaným prostorem mezi vazníky i následně ve dvojité skladbě střechy.

Pro opláštění objektu byla v původním projektu zvolena hladká drážková krytina nad showroomem, doplněná trapézovým plechem nad zázemím. Fasáda p ak byla navržena jako kombinace obkladu velkoplošných cementových desek showroomu a trapézového plechu u zázemí. V průběhu dalšího projektování a postupu výstavby, Lindab nabídl a vizualizacemi podpořil řešení kompletního opláštění střechy i fasády ze střešní šablony Lindab SRP Click v povrchové úpravě Elite, doplněné odvodněním Lindab Rainline ve stejné barvě – tmavě šedé RAL 7011. U všech kovových materiálů bylo tak vyhověno důrazu na použití povrchových úprav zaručujících efektní vzhled a dlouhou životnost.

V roštech provětrávané fasády byla nakonec zvolena kombinace svislého provětrávaného ocelového roštu z konzol a latí Lindab, doplněného o dřevěné vodorovné latě pro vlastní kotvení fasádního obkladu ze šablon Lindab SRP Click.

V rámci snahy investora o snížení energetické náročnosti budovy a vstřícného přístupu k ekologii je tento projekt současně první realizací využívající solární fotovoltaický systém
Lindab SolarRoof, integrovaný přímo na střešní šablonu Lindab SRP Click. Jižní střechu nad showroomem tak pokrývá celkem 60 panelů s předpokládaným výkonem  více než 6kW.