Zobrazit menu

Lindab Life

zivotni prostredi

Společenská odpovědnost je součástí vize Lindabu, jako evropského leadera průmyslové ventilace a systémových řešení pro stavebnictví.

Lindab Life je definice přístupu ke společenské odpovědnosti. Sestává ze čtyř oblastí - Obchod, Prostředí, Společnost a Zaměstnanci. Tyto závazky shrnují naší odhodlanost být dobrým a spolehlivým obchodním partnerem, nabízejícím řešení, která jsou na trhu žádána.

Zjednodušeně je to způsob jakým oznamujeme, že přebíráme společenskou odpovědnost za případné dopady naší činnosti a podnikání na přírodu, člověka a jeho okolí.

 

zivotni prostredi

Být spolehlivým, etickým obchodním partnerem, který plní své závazky a očekávání zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů.

Etický kodex Lindabu a definované základní hodnoty hrají hlavní roli při řízení společnosti. Společně s podporou programu Global Compact Spojených národů a nepřetržitým reportingem s GRI (Global reporting initiative) jsou formovány základní kameny pro zbudování důvěryhodné a silné společnosti.

Základní myšlenka Lindabu je přispět k zjednodušení stavby a jejích jednotlivých částí a fází. Protokoly a systémy řízení jakosti jsou aplikovány ve všech odděleních společnosti. Téměř všechny dceřiné společnosti a pobočky Lindab jsou certifikovány v rámci ISO 9001.

zivotni prostredi

Vytváření eko-efektivních řešení s minimálním dopadem na životní prostředí a člověka.

Naše odpovědnost za životní prostředí a dědictví, které zde zanecháme pro další generace, ovlivňuje naše aktivity již po mnoho let. Tato odpovědnost se neprojevuje jen v našich krátkodobých krocích a cílech, jejichž smyslem je snížení spotřeby energie a snížení emisí. Stejně důležitá jsou produktová řešení, která zabezpečíl, že i naše výrobky budou při své životnost podporovat filozofii Lindab.Téměř všechny výrobní jednotky Lindab mají certifikaci ISO 14001.

zivotni prostredi

Dobré vztahy se společností a jejími občany jsou cílem společnosti Lindab. To je prezentováno v 30 zemích a 125 pobočkách, kde Lindab spolupracuje s úřady a organizacemi. Spolupráce s úřady a respektování místní legislativy je přirozeným chováním odpovědné společnosti.


zivotni prostredi

Spokojení zaměstnanci a podnikavý duch je ve společnosti Lindab vždy stavěn do středu zájmu

Kompetence, odhodlání a podnikatelský duch od začátku charakterizuje zaměstnance Lindab. Tyto vlastnosti jsou klíčem k trvalé podpoře a uspokojení zákazníků Lindab. To je důvod proč neustále investujeme do podpory zdraví a pracovní pohody našich vlastních zaměstnanců.